Bewust VOORUIT!

Waarom investeren in bewustwording, gemotiveerde werknemers en een betere teamperformance?

Amplitie, het versterken van het positieve binnen een organisatie is een steeds relevantere maatregel om verzuim van medewerkers te voorkomen. Allereerst door de focus te leggen op bewustwording. Op een positieve werkenergie. Door aandacht te schenken aan de sterke punten van medewerkers en een positieve werkcultuur te bevorderen. Op deze manier worden medewerkers mentaal fitter, kan een organisatie veerkracht opbouwen en stress verminderen. Hiermee wordt de risicogroep die dreigt uit te vallen steeds kleiner. Zie het als dweilen met een iets druppelende kraan (je kunt namelijk niet alle mentale verzuim voorkomen) in plaats van dweilen met een open kraan!

Onderdeel van dit proces is de juiste mens op de juiste plek, talentontwikkeling, en versterken van samenwerking binnen de teams. Daarnaast inzicht in hoe stress werkt en het belang van herstel zijn essentieel om ervoor te zorgen dat men uit de cirkel van chronische stress blijft.

 

Het Programma

 

Module 1: Drijfveren & Werkenergie

  • Diepgaande drijfverenanalyse van medewerkers
  • Individuele gesprekken met medewerkers incl. aandacht voor talentontwikkeling

Module 2: Stressmanagement & Herstel

  • Copingstyle analyse medewerkers
  • Workshop Stressmanagement & Herstel
  • Workshop Persoonlijk Energiebalans Plan (inclusief CSR Stress test met persoonlijke aanbevelingen)

Module 3: Krachtig Samenwerken: Talent en Drijfveren Workshop

  • Teamperformance & samenwerken vanuit talenten en drijfveren (aantal workshops in overleg);
  • Inzicht in elkaars talenten, communicatie, samenwerken vanuit je kracht.

Het Resultaat

Medewerkers die bewust zijn van hoe hun talenten en drijfveren matchen met hun functie, taken en rollen binnen de organisatie en hier het gesprek over aangaan. Dit draagt bij aan een hogere betrokkenheid, werkenergie, succes en uiteindelijk minder uitval.

Ruimte voor talentontwikkeling zodat de organisatie het aanwezige talent kan binden en behouden.

Veerkrachtigere medewerkers die weten wat nodig is om persoonlijke energiebalans te behouden en terug te vinden in lastigere tijden die veel mentale ruimte vragen.

Een betere samenwerking binnen de teams, door elkaars drijfveren te kennen, elkaars gedrag beter te begrijpen en elkaars talenten te kunnen aanvullen. Daarnaast worden concrete acties afgesproken om gezamenlijke ambities waar te maken en uitdagingen aan te gaan door commitment vanuit het hele team.

Uiteindelijk dragen alle focuspunten bij aan veerkrachtigere medewerkers en minder uitval door mentale spanningsklachten, met als resultaat minder verzuim.

Maatwerk oplossingen

Het programma is altijd maatwerk en afhankelijk van de hulpvraag kan diverse onderdelen bevatten:

Individuele TMA Assessments of BUTTONS  drijfverenanalyse van de medewerkers

Teamanalyse voor een inzicht in elkaars talenten & betere performance (TMA)

Workshops gericht op kennisdeling & bewustwording rondom energiemanagement

Teamworkshops voor een betere samenwerking onderling

Competentiematch met functieprofiel (TMA)

De specifieke details van mijn diensten bespreek ik graag tijdens een persoonlijk verkennend gesprek, zodat het programma kan worden afgestemd op de behoeften van jullie organisatie.

Kennismaking

Graag nodig ik je uit om tijdens een telefonisch gesprek samen te verkennen wat jouw organisatie nodig heeft en hoe Anders VERDER aan deze doelen kan bijdragen.