Bewust HERSTEL!

Voorkom erger en zet in op herstel!

Preventie is nodig als medewerkers al last hebben van een enige mate van chronische stress. Als mensen diverse mentale en fysieke klachten hebben, zich vaak ziekmelden, of tot het risicogroep horen vanwege ingrijpende persoonlijke omstandigheden. Preventie is nodig om te voorkomen dat iemand langdurig uitvalt. Dit betekent ingrijpen voordat het te laat is.

Het Programma:

Fase 1: het programma richt zich allereerst op de analyse van de huidige acute situatie, welke hulp heeft iemand nodig, en hoe kan de medewerker zowel fysiek als ook mentaal herstellen. Welke interventies zijn nodig om herstel te bevorderen?

In de tweede fase – als de vermoeidheid duidelijk heeft afgenomen- kijken we naar verbetering van zelfmanagement, energiebalans en verandering in gedrag. Analyseren we hoe werk, rollen, taken passen bij iemands drijfveren en behoeften. Daarna kijken we hoe het geleerde te integreren in de praktijk voor een duurzame inzetbaarheid.

Invulling  van het programma: 

  • Drijfverenanalyse medewerkers
  • Loopbaanbewustzijn: hoe past mijn baan bij mijn huidige wensen en talenten? Wat moet er veranderen voor meer plezier en betrokkenheid?
  • Copingstyle analyse
  • CSR Stressonderzoek middels een Stress Vragenlijst (meting start en einde programma)
  • 1 op 1 coachingstraject van medewerkers die last hebben van mentale klachten, stress door werk, privésituatie of een combinatie hiervan.
  • Workshop Herstel van stress in kleine groepen

Het Resultaat

Medewerker kan in samenspraak met de organisatie de roofbouw stoppen door een aantal maatregelen te nemen en oplossingen te vinden voor stressreductie.

Medewerker kan sneller herstellen doordat niet langdurig is uitgevallen (hoe langer men doorgaat, hoe langer herstel duurt).

Veerkrachtigere medewerkers die weten wat nodig is om persoonlijke energiebalans te behouden en terug te vinden in lastigere tijden die veel mentale ruimte vragen.

Medewerkers die bewust zijn van hoe hun talenten en drijfveren matchen met hun functie, taken en rollen binnen de organisatie en hier het gesprek over aangaan. Mocht het blijken dat er geen goede match is, dan kan soms in samenspraak met werkgever middels jobcrafting een goede oplossing worden gevonden die voor beide partijen een win-win situatie betekent.

Als er geen andere functie beschikbaar is binnen het bedrijf, dan kan de werkgever middels een Van werk naar Werk traject de medewerker de mogelijkheid bieden om met ondersteuning een nieuw perspectief te vinden op de arbeidsmarkt, die wel tot werkplezier en voldoening leidt.

De hoge kosten van langdurig verzuim blijven bespaard.

De impact op langdurig verzuim op directe collega’s is veel lager.

Stress problematiek vraagt om maatwerk

Het programma is altijd maatwerk en afhankelijk van de hulpvraag kan deze in verschillende vormen worden aangeboden zoals workshops en individuele begeleiding op diverse onderwerpen. 

De exacte invulling bespreek ik graag in een persoonlijk gesprek, waarin de wensen van jullie organisatie de uitgangspunt vormen van het programma. Het tarief wordt voor organisaties op basis van de maatwerkoplossing middels een offerte aangeboden.

Anders VERDER is CSR-gecertificeerd.

CRS-Methode

De CSR-Methode pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam- gedrag-psyche.

‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress. Ik heb voor deze methode gekozen omdat het wetenschappelijk onderbouwd is en bewezen resultaten brengt.

Voordelen van de CSR-Methode

Coaching op drie niveaus: mentaal-fysiek-gedrag

Bewezen groot effect: significante klachtenvermindering

Duurzaam herstel

Meer informatie over deze methode is te vinden op de site van CSR Expertisecentrum voor Stress & Veerkracht: https://www.csrcentrum.nl

Kennismaking

Graag nodig ik je uit om tijdens een telefonisch gesprek samen te verkennen wat jouw organisatie nodig heeft en hoe Anders VERDER aan deze doelen kan bijdragen.